Servis , Záruční i pozáruční servis zdravotnických přístrojů a jejich bezpečnostně technické kontroly (BTK).

Helpdesk: online pomoc

Nejrychlejší varianta servisu. Jde o online spojení s lékařem prostřednictvím aplikace TeamViewer. Tato varianta je vhodná pro řešení menších problémů týkajících se především softwaru přístroje. Technik se pomocí vzdálené plochy připojí k Vašemu počítači a provede pouze kroky nezbytně nutné k odstranění vzniklého problému.

 

Bezpečnostně technická kontrola (BTK)

Zákonně předepsaná kontrola zdravotnického přístroje dle zákona 268/2017 Sb.

 

Periodicita BTK dle třídy přístroje

Třída BTK
IIa dle výrobce
IIb 1 x ročně
III 1 x ročně

 

Záruční a pozáruční servis

Odborný servis zdravotnických přístrojů týkající se zařízení či jeho softwaru. 

 

Revize zdravotnických elektrických přístrojů a systémů

Provádění elektrických revizí zdravotnických přístrojů dle ČSN EN 62353,ČSN 33 1600 ed.2. Tuto činnost zajišťuje revizní technik na základě oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení.