XXXIX. Sjezd ČSAKI a SSAKI , 5. - 8. října 2022, O₂ universum Praha

 • Kdy:   5 . - 8. října 2022
 • Kde:   O₂ universum Praha

Oficiální informace pořadatele

Plánované programové bloky:

 • Alergeny, epidemiologie pylové senzibilizace
 • Alergie horních cest dýchacích
 • Alergie na hmyz
 • Alergologická diagnostika a imunoterapie
 • Anafylaxe a žírné buňky
 • Angioedémy
 • Antiinfekční imunita a očkování
 • Astma v dospělosti
 • Astma v dětství
 • Autoimunita a tolerance
 • Autoimunita orgánová
 • Expoziční testy v alergologii
 • Imunodeficience
 • Imunologie sepse
 • Imunoterapie nádorů
 • Kožní alergické choroby
 • Laboratorní diagnostika v klinické imunologii
 • Lékové alergie
 • Neuroimunologie
 • Obecná a vývojová imunita
 • Potravinová alergie
 • Problematika privátní praxe
 • Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí
 • Reprodukční imunologie a imunologie a těhotenství
 • Sekce laborantů
 • Sekce sester
 • Transplantace a imunogenetika
 • Veterinární imunologie a alergologie
 • Výživa, mikrobiom a (nejen slizniční) imunita
 • Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů