Colours of Sepsis 2019 , 29. ledna - 1. února 2018, Ostrava

  • Kdy:   29. ledna - 1. února 2019
  • Kde:   Clarion Congress Hotel Ostrava

Oficiální informace pořadatele

Akce má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

Hlavní téma Colours of Sepsis

  • Těžká sepse
  • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
  • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
  • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)