11. Slovenská CF konferencia , 29. - 30. listopadu 2019, Nový Smokovec

  • Kdy:   29. - 30. listopadu 2019
  • Kde:   Atrium Hotel, Nový Smokovec

Oficiální informace pořadatele

Hlavní témata:

  • nové terapie pro CF
  • slovenský CF registr
  • standardy CF péče
  • respirační fyzioterapie
  • léčba dospělých CF pacientů, léčba plicní infekce u CF
  • význam výživy v léčbě CF a transplantace
  • projekt přeshraniční spolupráce ENI HUSKROUA
  • různé