12. kongres SDAIM , 10. - 11. listopadu 2017, Praha

  • Kdy:   10. - 11. listopadu 2017
  • Kde:   hotel Diplomat Praha

Oficiální informace pořadatele

12. Česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny. Tématem kongresu bude problematika dětské anestezie a intenzívní medicíny v celé její šíři, od otázek neonatologických přes dětskou resuscitační péči a špičkové anesteziologické postupy až po perioperační léčbu bolesti a problémy postgraduální výuky dětské anestézie a intenzívní medicíny. V daleko větší šíři budou diskutovány otázky týkající se dětského pacienta v prostředí přednemocniční péče a urgentního příjmu. Významným je možnost srovnávat přístup k léčbě dětských pacientů z hlediska anesteziologa i pediatra intenzivisty.

Témata kongresu
Novinky v anestézii novorozence
Dětská regionální anestézie
Office based anaesthesia
Selektivní intubace plic dítěte
Acute pain service v dětské péči
Neurointenzivní péče u dětí
Úrazy v dětském věku
Mimotělní podpory u dětí
Problematika paliativní medicíny v dětském věku
Dětský urgentní příjem
Dítě jako pacient ZZS
Varia