Colours of Sepsis 2018 , 30. ledna - 2. února 2018, Ostrava

  • Kdy:   30. ledna - 2. února 2018
  • Kde:   Clarion Congress Hotel Ostrava

Oficiální informace pořadatele

Akce má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Organizačním koordinátorem je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.