SMTEC S.A.

AltiTrainer představuje nový přístup k tréninku. Byl vyvinut, aby sloužil při zátěžových testech. Jedná se o spolehlivou, jednoduchou a ekonomicky výhodnou techniku pro simulování hypoxie, hyperoxie, či dokonce i hyperkapnie. Nahrazuje hypobarické komory, které jsou nákladné a velice náročné na realizaci a údržbu.

AltiTrainer je novou alternativou pro vytváření stimulů během tréninku, které mají pozitivní vliv na výkon při přípravě na závodní sezónu. Pomáhá dosahovat lepších tréninkových výsledků, což se projeví mj. i na zvýšené maximální spotřebě kyslíkuVO2max.


Altitrainer byl již prověřen ve sportovních centrech, laboratořích, tréninkových a rehabilitačních centrech, ale i v národních týmech.

AltiTrainer dokáže regulovat koncentraci O2 mezi 10,5 % (koresponduje s nadmořskou výškou 5 500 m n. m.) a 60 %. S hyperkapnickou opcí je schopen měnit koncentraci CO2 od 0.5 % do 8 %. Koncentraci vzduchu, a tím simulovanou nadmořskou výšku lze kdykoliv změnit pomocí jednoduchého ovládacího tlačítka.

Určení

AltiTrainer s opcí pro hypoxii je ideální nástroj pro trénink vrcholových sportovců. Spolehlivě pracuje do ventilace 200 l/min. Mnohé studie prokázaly, že při použití AltiTraineru, se zvýší celkový výkon sportovce. Výhodou je, že se může trénovat i na stacionárních trenažérech (ergometry, běhací pásy, veslařské trenažéry a další).

Výhody

  • simuluje nadmořskou výšku až do 5 500 m n. m.
  • změny koncentrace CO2 v rozmezí 0,5 % - 8 %
  • možnost tréninku na stacionárních trenažérech
  • simulace rychlého stoupání či klesání
  • regulace koncentrace O2 v rozmezí 10,5 % - 60 %
  • zvýšení celkového výkonu sportovce
  • jednoduché ovládání
  • nová metoda tréninku
Technická data
rozměry (v x š x h) 55 cm x 58 cm x 40 cm
hmotnost 10 kg (bez lahví)
princip parciální změna tlaku kyslíku nastavením frakce
mechanismus ředění dusíku nebo kyslíku ve vzduchu
simulovaná nadmořská výška 900 m - 5 500 m n. m.
korelace nadmořské výšky PiO₂ ekvivalence
frakce O₂ 10,5 % - 60 %
frakce CO₂ 0,5 % - 8 %
dechový objem až 200 l/min
zdroj N₂, O₂ a CO₂ tlakové lahve, připojení do okruhu medicinálních plynů
monitoring PO₂ elektrochemický senzor
monitoring PCO₂ externí ergospirometr
Příslušenství
dýchací trubice 60 - 180 cm, ultra flexibilní
dýchací maska sterilizovatelný silikon s ventily
Elektrická data
napájení 24 V
spotřeba max. 15 W